ROSI写真第2545期妹子居家撩衣真空露傲人豪乳17PROSI写真

ROSI写真第2545期妹子居家撩衣真空露傲人豪乳17PROSI写真

木有不得其天者乎? 亦有寒热并恶者,寒热之邪混杂作痛也,宜当归龙胆散、益智木律散。

牙槽风,齿痛不已,龈肉连颊浮肿、紫黑、出血、腐烂,口疳药内加牛黄,倍珍珠、儿茶,频吹。岂温疟固与他疟不同,特以其有寒热与疟相类,故亦以疟名之,其证自有两种耶,安得起作《内经》者问之?

水肿外散内利,峻剂疏凿饮子,和剂茯苓导水汤。夏月加五味子三五枚、去心麦冬五分。

痢则初起湿热尚微,积渐乃盛,盛而后发,为日既久,遂蕴酿出如许证候耳。以为食塞胸中,太阴肺金之部分也。

又浓煎荠汁饮之,不及煮,便嚼食亦得。 又灸气海百壮,助下焦阳气,退其阴寒;次灸三里各七壮,以引阳气下行;足寒退,遂制既济解毒汤,以黄芩、黄连酒制泻上热,桔梗、甘草佐诸苦药治其热,升、柴以散之,连翘散结消肿,酒煨大黄引苦药上行,止烦热,全愈。

此证虽因于火,而火有虚实。阴虚者,肾中之水虚也,脉必细数,六味丸主之。

Leave a Reply